Financial Instruments Business Operator , Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 1960 / Japan Securities Investment Advisers Association. Member No.012-02325
Languages

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่อัปเดตล่าสุด: 29 ตุลาคม 2012

Gogojungle Co. , Ltd. เชื่อว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในฐานะความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนให้ลูกค้าทราบ
(2) จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
(3) ระบุผู้ให้บริการที่จะนำข้อมูลไปใช้
(4) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเนื้อหาที่เก็บรวบรวม
2. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
(1) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุให้กับลูกค้าเท่านั้นและห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ
(2) ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
(3) ไม่วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
(4) ทำการศึกษาการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัท
(5) กำกับดูแลผู้ให้บริการและบริษัทเอาท์ซอร์สอย่างเหมาะสม
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
(1) ใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสังคม
(2) การปรับเปลี่ยนและการอัพเดทสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกค้าเอง
(3) จะทำการลบทิ้งข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับบริษัท
(4)แม้ว่าลูกค้าจะต้องการออกจากการเป็นสมาชิก แต่การลบข้อมูลอาจไม่สามารถทำได้ เนื่องจากลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ ในกรณีนี้เราจะทำการระงับการใช้งานและหยุดการให้บริการ
4. เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(1) จะสร้างระบบการจัดการสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
(2) จัดทำระบบการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(3) ทำการศึกษาการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัท

4 มิถุนายน 2008
President Hayakawa Shinobu

Privacy Statement


Privacy Statement นี้อธิบายถึงวิธีที่เว็บไซต์ฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลลูกค้า") เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการ fx-on.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ฯ") ด้วยความสบายใจ ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ฯ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและยอมรับเนื้อหา เมื่อมีการใช้เว็บไซต์ฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
1. ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
2. ลักษณะของบริการ
3. เกี่ยวกับการใช้บริการของเยาวชน
4. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
5. เกี่ยวกับลิงค์
6. เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้
6-1. เกี่ยวกับ Cookie
6-2. เกี่ยวกับบันทึกการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ระบบอื่นๆ (log)
7. การใช้คอนเทนต์ประเภทที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม (BBS ฯลฯ )
8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
<เกี่ยวกับแบบสอบถาม>
9. เกี่ยวกับบริษัทเอาท์ซอร์ส
10. เกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
12. การแก้ไขและระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
12-1. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
12-2. เกี่ยวกับการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
13. เกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม
14. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
15. การแก้ไขคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
17. ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำแถลงนี้โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อท้ายคำชี้แจงนี้

1. ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
สร้างบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยบูรณาการและใช้ภูมิปัญญาของผู้คนโดยใช้เทคโนโลยี
2. ลักษณะของบริการ
GogoJungle จะให้บริการที่ลูกค้าต้องการอย่างปลอดภัยตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเรา เว็บไซต์ฯ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ ความสนใจและคุณสมบัติของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและบริการที่ลูกค้าต้องการ
3. เกี่ยวกับการใช้บริการของเยาวชน
เว็บไซต์ฯไม่ได้มีไว้สำหรับเยาวชน และบริการที่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป บริษัทตระหนักดีว่าเยาวชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตต้องการการปกป้องความเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษ บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาจากบุคคลที่ยืนยันได้ว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี
4. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ฯจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จากการป้อนข้อมูลตามความยินยอมของลูกค้าตอนลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือตอนใช้บริการ นอกจากนี้บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจากการกรอกข้อมูลลูกค้าด้วยตัวเองเมื่อสมัครใช้บริการผ่านทางไปรษณียบัตร ฯลฯ แบบออฟไลน์
วัตถุประสงค์
เมื่อใช้บริการเว็บไซต์ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมโดยสมัครใจเพื่อใช้ปรับปรุงความสะดวกสบาย เช่น การให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับลูกค้า
การรวบรวมข้อมูล
จะสอบถาม วันเดือนปีเกิด เพศ และ อีเมลของลูกค้า
การสอบถามข้อมูลต่างๆ
ส่งคำถามต่างๆ ถึงบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะถามเฉพาะรายการที่จำเป็นในการสอบถามแต่ละครั้ง
ข้อมูลการรับสมัคร
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลการรับสมัครที่จำเป็นสำหรับการคัดเลือก
บริษัทฯ จะถามเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นทั้งทางออนไลน์และทางออฟไลน์ เช่น ชื่อ-สกุล ข้อมูลการติดต่อ วุฒิการศึกษา อาชีพ แรงจูงใจ และการประชาสัมพันธ์ตัวเอง เป็นต้น
5. เกี่ยวกับลิงค์
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทฯ และแนะนำให้ลูกค้าอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์จากลิงค์ของใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ฯ
6. เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้
6-1. เกี่ยวกับ Cookie
เว็บไซต์ฯใช้ "Cookie" โดยบริษัทฯและบุคคลที่สามเพื่อใช้เป็นข้อมูลการตลาด Cookie คือไฟล์ที่เป็นข้อความที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของลูกค้า Cookie ไม่สามารถใช้เปิดโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ได้ Cookie ถูกกำหนดให้กับลูกค้าเป็นรายบุคคลและสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ออก Cookie เท่านั้น บริษัทฯใช้ Cookie เพื่อติดตามเว็บไซต์และหน้าเว็บที่ลูกค้าเข้าชมเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บและบริการที่มีการใช้งานมากที่สุด ข้อมูลนี้ไม่ได้ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล แต่ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงบริการ บริษัทฯใช้ "Cookie" ของบุคคลที่สามสำหรับพันธมิตรและการแสดงโฆษณา นอกจากนี้ผู้โฆษณาที่แสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯอาจตั้งค่าและเข้าถึง Cookie ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะนี้การใช้ Cookie โดยผู้โฆษณานั้นได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณา ผู้โฆษณาและบุคคลที่สามอื่นๆไม่สามารถเข้าถึง Cookie ของบริษัทฯ
* Cookieคือข้อมูลที่บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ของลูกค้า โดยปกติจะสามารถปิดการใช้งานได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้า หากปฏิเสธการใช้Cookieทั้งหมดจะทำให้ไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ฯได้
6-2. เกี่ยวกับบันทึกการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ระบบอื่นๆ (log)
เว็บไซต์ฯใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น web beacons บันทึกการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (log) เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า ทำให้สามารถใช้บริการที่สะดวกสบาย และใช้งานได้อย่างเสถียร ข้อมูลที่บันทึกการทำงานของเซิร์ฟเวอร์นี้ประกอบด้วยที่อยู่ IP address ของลูกค้า หน้าอ้างอิง เวลาเข้าถึง ฯลฯ ข้อมูลนี้จะใช้เป็นข้อมูลสถิติทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์ฯ และใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ โดยจะไม่ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ ใช้โปรแกรมพันธมิตร (affiliate programs) เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น web beacons และจะให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ affiliate เท่านั้น จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
7. การใช้คอนเทนต์ประเภทที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม (BBS ฯลฯ )
เว็บไซต์ฯมีคอนเทนต์ประเภทที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม ในการใช้บริการคอนเทนต์ประเภทที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม (เว็บบอร์ด ฯลฯ ) โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานก่อน โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมและถูกใช้โดยบุคคลที่สาม หากข้อมูลดังกล่าวถูกโพสต์ในเนื้อหาเหล่านี้ นอกจากนี้โปรดทราบว่าหากมี URL ลูกค้าอาจถูกชักนำไปยังเว็บไซต์ที่มีอันตราย หากพบว่าข้อความของลูกค้ามีข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯอาจจะบังคับลบข้อความเหล่านั้น
8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานตามที่แจ้งให้ลูกค้าทราบตอนรวบรวมข้อมูลของลูกค้า วัตถุประสงค์ถูกระบุไว้ใน “การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล" หรือวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลเว้นแต่จะมีการอธิบายไว้ใน “ ข้อกำหนดของบุคคลที่สาม” หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ฯจะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทอื่น
<เกี่ยวกับแบบสอบถาม>
เว็บไซต์ฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล สินค้าและบริการที่นำเสนอโดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือ บริษัทฯ อาจขอให้ลูกค้าตอบแบบสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาที่จะนำเสนอในขณะนี้และในอนาคต แม้ว่าบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลลูกค้าเป็นสถิติในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ฯ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ฯ แต่จะไม่ใช้เพื่อระบุและวิเคราะห์ตัวบุคคล
9. เกี่ยวกับบริษัทเอาท์ซอร์ส
บริษัทฯ อาจขอให้บริษัทอื่น ๆ ดำเนินการในนามของบริษัทฯ สำหรับการจัดการและส่งจดหมายและอีเมลเพื่อสนับสนุนผู้ใช้และจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะให้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับบริษัทเหล่านี้ในการให้บริการ บริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับและห้ามมิให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในเว็บไซต์นั้นจัดเก็บและทำลายโดยบริษัทฯ หรือบริษัทเอาท์ซอร์ส นอกจากนี้เมื่อมีการให้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดกับผู้รับจ้าง ฯลฯ เราจะพยายามปฏิบัติตาม “Privacy Statement” นี้ ในกรณีที่บริษัทที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนข้อกำหนดของ “Privacy Statement” บริษัทฯ จะพยายามหยุดให้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันที
10. เกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่รวบรวมในเว็บไซต์ฯ มีการให้หรือแบ่งปันสำหรับแต่ละบริการแก่บริษัทของบุคคลที่สามที่เป็นพันธมิตร หรือบริษัทเอาท์ซอร์ส เมื่อให้หรือแบ่งปันข้อมูลจะมีการเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น และจะไม่ให้ข้อมูลบริษัทของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้และระงับข้อมูลลูกค้าในบริษัทของบุคคลที่สามและบริษัทเอาท์ซอร์ส โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริษัท หากลูกค้ารู้สึกว่ามีการใช้ข้อมูลเกินขอบเขตที่กำหนด บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หากกฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้
11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามหลักการลูกค้าจะได้รับข้อมูลหลังจากยืนยันตัวบุคคลได้ นอกจากนี้วิธีการตรวจสอบการยืนยันตัวบุคคลจะดำเนินการโดยใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ลูกค้าเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้
12. การแก้ไขและระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
12-1. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หากลูกค้าใช้บริการที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม แล้วต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อช่องทางที่ระบุในอีเมล “Thank you” ที่ส่งกลับตอนลูกค้าสมัครใช้บริการโดยตรง โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ยอมรับการแก้ไขใดๆ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้สำหรับการใช้บริการอื่นๆ โปรดติดต่อช่องทางด้านล่าง บริษัทฯ จะตอบกลับภายในช่วงที่เหมาะสมทันทีหากลูกค้าสามารถยืนยันตัวบุคคลได้
12-2. เกี่ยวกับการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดกรุณาติดต่อช่องทางด้านล่าง: บริษัทฯ จะตอบกลับภายในช่วงที่เหมาะสมทันทีหากลูกค้าสามารถยืนยันตัวบุคคลได้
13. เกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม
บริษัทฯ จะมีการนำเสนอฟังก์ชั่นที่หลากหลายและบริการใหม่ เพื่อปรับปรุงบริการที่มีอยู่ ในกรณีดังกล่าวลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้ฟังก์ชั่นและบริการใหม่เหล่านี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แสดงตอนเก็บข้อมูลครั้งแรก หากลูกค้าไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นใหม่หรือบริการใหม่ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหรือปฎิบัติตามวิธีการด้านบนเพื่อระงับการใช้งานบริการบางส่วนหรือทั้งหมด
14. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง การรั่วไหล และการปลอมแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต * อุปกรณ์สำนักงาน: การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการโดยบุคคลโดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด *การป้องกันไวรัส: เว็บไซต์ฯได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส * การอบรมให้ความรู้: มีการอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับทุกคนในบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
15. การแก้ไขคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
เมื่อไซต์นี้เผยแพร่คำแถลงฉบับแก้ไข ก็จะอัพเดทวันที่ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทฯ จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ฯก่อนที่จะนำไปปฎิบัติ บริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบคำแถลงนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร
16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯ ยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับ "คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล (คำแถลง)" หากลูกค้าเชื่อว่าเว็บไซต์ฯไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้โปรดติดต่อช่องทางด้านล่าง
17. ติดต่อ
โปรดติดต่อช่องทางด้านล่างเพื่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้

ช่องทางติดต่อเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ศูนย์ช่วยเหลือ Gogojungle)
info@gogojungle.co.jp
Hongo OGI Building 6F, 3-6-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
03-5844-6090 (10: 00-19: 00) ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการญี่ปุ่น

สร้างเมื่อ 4 มิถุนายน 2008
แก้ไขเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2012