วิธีการชำระเงิน

VISA MasterCard
ขณะนี้เราสนับสนุนการชำระเงินด้วย 2 วิธีหลัก: VISA - MasterCard